POZOR! Důležité zprávy pro všechny zákazníky 3ton mobile. Klikněte ZDE pro více informací!

Objednávka SIM karty s paušálným tarifem

Osobní údaje

Název firmy
* Jméno
* Příjmení
* Kontaktní telefonní číslo
* E-mail
* Rodné číslo / IČ

Fakturační adresa

* Ulice
* Číslo popisné
* Město
* PSČ
Přeji si zásilku poslat na jinou adresu než je fakturační adresa

Doručovací adresa

Ulice
Číslo popisné
Město
PSČ

Délka smlouvy a kompatibilní internet balíčky

* Délka smlouvy
Internet Data
Internet Data
Telefonní číslo
Nové telefonní číslo
Převést moje telefonní číslo
Napište své telefonní číslo
ČVOP
Vhodnější den převodu--

Preferovaný způsob, jak se dostat fakturu

Vyberte si způsob

3ton a Předplatitel tímto uzavírají Smlouvu o předplatném, jejíž obsah odpovídá dané objednávce, platným Pravidlům poskytování služeb společnosti 3ton s.r.o. a aktuálnímu ceníku služeb.

Předplatitel potvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s Pravidly poskytování služeb společnosti 3ton s.r.o. Předplatiteli budou poskytnuty telekomunikační služby v rozsahu, který byl domluven oběma stranami. Předplatitel se zavazuje seznámit se s podmínkami poskytování všech služeb, které bude aktivovat v průběhu platnosti Smlouvy o předplatném, přičemž podmínky poskytování znovu aktivovaných služeb se stávají neoddělitelnou součástí dané Smlouvy o předplatném v moment aktivování odpovídající služby. 3ton a Předplatitel uzavřeli tuto Smlouvu o předplatném na dobu neurčitou. Předplatitel souhlasí s použitím jeho osobních údajů.

Předplatitel souhlasí s obdržením informací o jeho platební historii společností 3ton za účelem přijetí jeho žádosti o uzavření Smlouvy o předplatném.

Smlouva začíná platit v den obdržení SIM karty Předplatitelem a nabývá účinnosti v okamžiku aktivace SIM karty.

Souhlasím s podmínkami

Vaše měsíční paušální částka 25

Tarif: Home 25

Měsíční poplatek