POZOR! Důležité zprávy pro všechny zákazníky 3ton mobile. Klikněte ZDE pro více informací!

Objednávka SIM karty s předplaceným tarifem

Osobní údaje

Název firmy
* Jméno
* Příjmení
* Kontaktní telefonní číslo
* E-mail
* Rodné číslo / IČ

Fakturační adresa

* Ulice
* Číslo popisné
* Město
* PSČ
Přeji si zásilku poslat na jinou adresu než je fakturační adresa

Doručovací adresa

Ulice
Číslo popisné
Město
PSČ
Telefonní číslo
Nové telefonní číslo
Převést moje telefonní číslo
Napište své telefonní číslo
ČVOP
Vhodnější den převodu--

3ton a Předplatitel tímto uzavírají Smlouvu o předplatném, jejíž obsah odpovídá dané objednávce, platným Pravidlům poskytování služeb společnosti 3ton s.r.o. a aktuálnímu ceníku služeb.

Předplatitel potvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s Pravidly poskytování služeb společnosti 3ton s.r.o. Předplatiteli budou poskytnuty telekomunikační služby v rozsahu, který byl domluven oběma stranami. Předplatitel se zavazuje seznámit se s podmínkami poskytování všech služeb, které bude aktivovat v průběhu platnosti Smlouvy o předplatném, přičemž podmínky poskytování znovu aktivovaných služeb se stávají neoddělitelnou součástí dané Smlouvy o předplatném v moment aktivování odpovídající služby. 3ton a Předplatitel uzavřeli tuto Smlouvu o předplatném na dobu neurčitou. Předplatitel souhlasí s použitím jeho osobních údajů.

Předplatitel souhlasí s obdržením informací o jeho platební historii společností 3ton za účelem přijetí jeho žádosti o uzavření Smlouvy o předplatném.

Smlouva začíná platit v den obdržení SIM karty Předplatitelem a nabývá účinnosti v okamžiku aktivace SIM karty.

Souhlasím s podmínkami

Cena za kartu 200

Tarif: Tourist

Cena za kartu