Internet v mobilu

Spolehlivé internetové připojení pro domácnosti a firmy.

Stahujte rychlostí až 150 Mb/s na LTE síti od 3ton.

Jednoduchá instalace a špičková péče.

Datové balíčky lze aktivovat zasláním SMS kódu (viz kódy v tabulce)

na číslo +420 791 923 456.

Datové balíčky určené pro použití pouze na území České republiky platné od 01.02.2022

Předplacené balíčky

MB / měsíc

150 Mb


300 Mb


600 Mb


1 000** Mb


1 500** Mb


2 000** Mb


3 000 Mb


6 000Mb


10 000Mb

Cena za balík

Kč / měsíc

50,00 Kč


70,00 Kč


115,00 Kč


150,00 Kč


210,00 Kč


255,00 Kč


320,00 Kč


450,00 Kč


495,00 Kč

SMS kódy aktivace balíčků na kalendářní měsíc
(vždy do konce měsíce)

int 150


int 300


int 600


int 1000


int 1500


int 2000


int 3000


int 6000


int 10000

SMS kódy aktivace balíčků na 30 dní








30d 1000


30d 1500


30d 2000







Výše uvedené balíčky jsou určené pro využití pouze na území České republiky (mimo tuto oblast jsou služby balíčku nedostupné).

Datové balíčky platný do konce měsíce, ve kterém proběhla aktivace tarifu (od 01 až do 31 každého měsíce). Hradí se vždy celý balíček bez ohledu na skutečnou spotřebu nebo den aktivace v rámci měsíce.

Tarifikace po 10 KB (10+10).

Ceny jsou včetně DPH.


Baličky jsou kompatibilni s hlasovými tarify.

Baličky nejsou kompatibilni pro tarify skupin Tourist a Welcome.


* Balíčky jsou určený pouze pro dokoupení k již aktivovaným datovým balíkům v době trváni těchto balíků a nemůžou byt prodlouženy na následující dobu a nemůžou byt aktivováne znovu po ukončeni stávajícího dokoupeného balíku.


** Balíčky jsou platné na kalendářní měsíc, nebo na 30 dní od aktivace.


Aktivace a zrušení internetových balíčků (více info pod tabulkou)

Internetové balíčky


Zrušení internetu


Data se sazbou 1 Kč za 1 megabajt a limitem 150MB


Data se sazbou 1 Kč za 1 megabajt a limitem 300MB


Data se sazbou 1 Kč za 1 megabajt a limitem 600MB


Cena za balík

Kč / měsíc

0,00 Kč


10,00 Kč


20,00 Kč


45,00 Kč


SMS kódy aktivace balíčků na kalendářní měsíc
(vždy do konce měsíce)

int 0


mb 150


mb 300


mb 600


Datové balíčky lze aktivovat zasláním SMS kódu (viz kódy v tabulce) na číslo +420 791 923 456.


Užitečné informace – kódy jsou tvořeny ve tvaru int XXX nebo mb XXX (kde “XXX” je číslo z názvu požadovaneho balíčku).


Příklad:

Zákazník chce aktivovat balíček “Data se sazbou 1 Kč za 1 megabajt a limitem 150MB“. V tom případě zákazník musí odeslat SMS ve tvaru mb 150 na číslo +420 791 923 456. Upozornění! Je nezbytně nutné dát mezi písmeny a čísly mezeru.


Zrušit dříve aktivovaný internetový balíček můžete také zasláním SMS kódu ve tvaru nodata nebo int 0 na číslo +420 791 923 456.

POZOR! Dříve aktivovaný balíček bude zaplacen v plné výši a to i v případě, že se zákazník po 5 minutách rozhodl jej vypnout.



Pravidla aktivace kompatibilních datových balíčku.


Pro využítí datových služeb je nutné aktivovat jeden z dostupných datových balíčku (viz. výše). Datové balíčky lze aktivovat SMSkou ve tvaru int XXX (kde “XXX” je číslo z názvu požadovaneho balíčku) na číslo +420 791 923 456.

Příklad:

Zákazník chce aktivovat balíček “300 MB”. V tom případě zákazník musí odeslat SMS ve tvaru int 300 na číslo +420 791 923 456. Upozornění! Je nezbytně nutné dát mezi písmeny a čísly mezeru.


Poplatek za aktivaci datového balíčku činí 0,00- Kč.


Baliček bude aktivován pouze v případě, pokud na účtu budete mít alespoň částku rovnající se ceně datového balíčku. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček za 200,- Kč, musí mít na účtu alespoň 200,- Kč. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.


Baliček v roamingu bude aktivován pouze v případě, pokud na účtu bude zákazník mít minimálně 250,- Kč + cena datového balíčku. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček “Data 150”, musí mít na účtu alespoň 300,- Kč (250,- Kč (minimální částka na účtu) + 50,- Kč (cena balíčku)). Pokud částka na účtu klesne pod 250,- Kč roaming a balíček se automaticky deaktivuje. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.


Baličky jsou kompatibilni s hlasovými tarify


Baličky nejsou kompatibilni pro tarify skupin Tourist a Welcome


Datové balíčky platný do konce měsíce, ve kterém proběhla aktivace tarifu (od 01 až do 31 každého měsíce). Hradí se vždy celý balíček bez ohledu na skutečnou spotřebu nebo den aktivace v rámci měsíce.


Datové balíčky vhodne pro použití na území ČR a v roamingu v Zóně 1

Název tarifu


Zrušení internetu


DATA 150 MB


DATA 300 MB


DATA 600 MB


DATA 1000 MB


Internet Data MB/měsíc


150


300


600


1000


Cena (Kč/měsíc)


50,00 Kč


70,00 Kč


115,00 Kč


150,00 Kč


Kód pro aktivaci SMSkou

int 0


int 150


int 300


int 600


int 1000


Tarifikace po 10 KB (10+10)

Ceny jsou včetně DPH

Pravidla aktivace kompatibilních datových balíčku vhodných pro použití na území ČR a v roamingu v Zóně 1


Pro využítí datových služeb je nutné aktivovat jeden z dostupných datových balíčku (viz. výše).

Datové balíčky lze aktivovat SMSkou ve tvaru int XXX (kde “XXX” je číslo z názvu požadovaneho balíčku) na číslo +420 791 923 456.

POZOR! Při zapnuté službě datový roaming bez aktivního internet balíčku v roamingu, připojení vám nebude fungovat.

Příklad:

Zákazník chce aktivovat balíček “300 MB”. V tom případě zákazník musí odeslat SMS ve tvaru int 300 na číslo +420 791 923 456. Upozornění! Je nezbytně nutné dát mezi písmeny a čísly mezeru.


Poplatek za aktivaci datového balíčku činí 0,- Kč.


Baliček bude aktivován pouze v případě, pokud na účtu budete mít alespoň částku rovnající se ceně datového balíčku. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček za 200,- Kč, musí mít na účtu alespoň 201,- Kč. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.


Baliček v roamingu bude fungovat pouze v případě, pokud na účtu bude zákazník mít minimálně 250,- Kč. To znamená, že pokud zákazník chce aktivovat balíček “Data 150”, musí mít na účtu alespoň 300,- Kč (250,- Kč (minimální částka na účtu) + 50,- Kč (cena balíčku)). Pokud částka na účtu klesne pod 250,- Kč roaming se automaticky deaktivuje. Toto pravidlo platí pouze pro předplacené karty. Paušální karty nemají minimální limit pro aktivaci balíčku.