ВНИМАНИЕ! Важные новости для всех клиентов 3ton mobile. Жмите СЮДА, чтобы узнать больше!
Февраль 05, 2019

ВНИМАНИЕ! Важные новости для всех клиентов 3ton mobile!Pro majitele předplacených tarifů 01.03.2019 dojde ke změnám

- Budou zrušeny všechny předplacené tarify za výjimkou tarifů Home ONE a Home 25;

- Tarify Home ONE a Home 25 budou uvedení do plného provozu v souladu s platným ceníkem.

Zde najdete aktuální ceník služeb 3ton mobile.

 

Pro majitele paušálního tarifu Home

01.04.2019 dojde ke zrušení aktuálního tarifu Home. Paušální tarif Home bude nahrazeny aktuálním tarifem Home 25.

Zde najdete aktuální ceník služeb 3ton mobile.